Πάτρα: Η δήλωση παραίτησης του Γρηγόρη Αλεξόπουλου από το ΦΟΔΣΑ 2ης Δ.Ε. – Αιχμές κατά του Δήμου Πατρέων

by sawamix

Οι σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας μας, απαιτούν από τους εμπλεκόμενους με τα κοινά, να λειτουργούν με διαφάνεια, προσήλωση στο έργο τους προς όφελος του πολίτη, δράσεις για την διαφύλαξη της ποιότητας ζωής, και κυρίως οι όλες πολιτικές τους να διαπνέονται επιτέλους από ήθος και ευθιξία…

Για τους Αυτοδιοικητικούς αυτές οι αρχές γίνονται ακόμα πιο απαιτητές, ως υπηρετούντες σε ένα θεσμό ο οποίος είναι και ο πλησιέστερος στον πολίτη.

Επί του προκειμένου και έχοντας ως βάση ελάχιστης συμφωνίας, ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων ήταν, είναι και σωστά θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, των Δήμων δηλαδή, πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας σε σχέση με το τι έγινε σωστά, τι λάθος, και γιατί η σημερινή κατάσταση κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο καμπής.

Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι η κατασκευή και λειτουργία των περιβαλλοντικών έργων υποδομής, όπως ΧΥΤΑ και Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός, και χρειάζεται απαραίτητα να συνεργαστούν πολλοί Φορείς, με πρώτους τους Δήμους, καταθέτοντας εμπράκτως την πολιτική τους βούληση για την υλοποίηση αυτών των έργων.

Η συμμαχία δε, μέσω της κατανόησης της τοπικής κοινωνίας για την αξία αυτών των περιβαλλοντικών έργων, είναι απαραίτητο στοιχείο για την υλοποίησή των, αφού χωρίς συναίνεση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν ομαλά.

Ο Δήμος Ωλενίας, και οι υπόλοιποι οκτώ Δήμοι της Δυτικής Αχαΐας μαζί με τις δυο Κοινότητες πήραν πολύ γρήγορα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέσα στο πλαίσιο που παρουσίασα παραπάνω.

Έτσι ο Δήμος Ωλενίας όχι μόνο δέχτηκε να κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ Φλόκα ο οποίος ήδη λειτουργεί, αλλά πήρε και τη μέγιστη ευθύνη στο να δεχτεί την χωροθέτηση και του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων για όλο το Νομό Αχαΐας, και κυρίως βέβαια για την Πάτρα, έχοντας ως βασική αρχή το ότι οι Δήμοι, οι κοινωνίες, οι πολίτες έχουν ανάγκη από πολιτικές που θα τιμούν τους ίδιους τους αυτοδιοικητικούς, αλλά πολύ περισσότερο θα τιμούν την ίδια την τοπική κοινωνία ενός μικρού Δήμου που αναλαμβάνει την ευθύνη υποδοχής ενός έργου, που δεν κατάφερε ή δεν θέλησε ποτέ κανείς να χωροθετήσει σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Αχαΐας που είχε ήδη έντονα προβλήματα με τη διάθεση των απορριμμάτων του. Πόσο μάλλον που η ίδια η τοπική κοινωνία του Δήμου Ωλενίας, είχε επιλύσει αυτό το πρόβλημα εφόσον είχε κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ Φλόκα.

Αναφέρθηκα πριν στις συνεργασίες όλων που θα πρέπει να υπάρξουν προκειμένου να υλοποιηθούν τέτοια έργα. Δυστυχώς σχεδόν πάντα υπάρχει η πολιτική συμφωνία στην ανάγκη κατασκευής των για την προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον όμως δεν κατασκευαστούν στην περιοχή ευθύνης του κάθε τοποθετούμενου στην συζήτηση αυτή.

Στα αδιέξοδα αυτά πρέπει να δίνονται λύσεις. Και οι λύσεις δίνονται μόνο όταν κάποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη, μην υπολογίζοντας πολιτικό κόστος και άλλα συναφή, να λύσουν το πρόβλημα άλλων όταν δεν μπορούν οι ίδιοι.

Γιατί οι έλληνες πολίτες δεν μπορεί να διαχωρίζονται και να βιώνουν συνθήκες τριτοκοσμικές επειδή κάποιοι φοβούνται να επιτελέσουν το έργο που τους ανέθεσαν οι ίδιοι οι πολίτες. Και γιατί θα πρέπει να ανακτηθεί επιτέλους η εμπιστοσύνη και η ντομπροσύνη στα λόγια των πολιτικών, και μέσα σε αυτούς φυσικά είναι και οι αυτοδιοικητικοί.

Με τους όρους αυτούς λοιπόν, να δεχτεί ο Δήμος Ωλενίας την ευθύνη της διάθεσης των απορριμμάτων όλης της Αχαΐας στα όριά του, επιτύχαμε μια συμφωνία για την κατασκευή του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Όλοι μα όλοι οι Φορείς, όλο μα όλο το πολιτικό δυναμικό της Αχαΐας, αρκετά χρόνια πριν.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Τ.Ε.Δ.Κ., και Δήμοι εντείναμε τις προσπάθειές μας, αφού επιλύθηκε το ζήτημά της χωροθέτησης, για την εξεύρεση χρηματοδότησης μελετών και έργου.

Πραγματικά αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από όλες σχεδόν τις παρατάξεις, από όλα σχεδόν τα κόμματα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τις δυο βασικές αρχές της συμφωνίας όλων των μερών και της τοπικής κοινωνίας, στην οποία παρουσιάσαμε και ζητήσαμε την τελική της συναίνεση την 31/7/2009, σε μεγάλη σύσκεψη στον Δήμο Ωλενίας, με καλεσμένους όλους του εμπλεκόμενους, Βουλευτές, Νομάρχη, Δημάρχους όλου του Νομού, Προέδρους ΦΟΔΣΑ και όλες τις παρατάξεις των Δημοτικών Συμβουλίων και ιδιαίτερα της Πάτρας:

Πρώτον: Η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου θα καλυφθεί πλήρως από την πολιτεία (Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους).

και
Δεύτερον: Θα παρθούν όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής, έχοντας ως minimum συμφωνία ότι θα αποκλειστεί από τις μεθόδους επεξεργασίας, η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων, όπως και η καύση οποιονδήποτε παραγομένων προϊόντων επεξεργασίας στην περιοχή του εργοστασίου, και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωλενίας.

Αυτές ήσαν και είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτες αρχές που διέπουν την κατασκευή του έργου.
Θέλω να εστιαστώ λίγο στην πρώτη αρχή. Η αρχή αυτή της πλήρους χρηματοδότησης συμφωνήθηκε από το πολιτικό δυναμικό της Αχαΐας, προκειμένου όλοι οι Αχαιοί πολίτες και ειδικά οι Πατρινοί συμπολίτες μας, να πληρώνουν όσο γίνεται χαμηλότερα τέλη για την διάθεση των απορριμμάτων τους.
Αν αυτό δεν γινόταν, η πλήρης χρηματοδότηση δηλαδή, θα είχαμε ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από ιδιώτη, για το οποίο οι πολίτες θα πλήρωναν μέσω των τελών και το κόστος κατασκευής του έργου, εκτός από το κόστος λειτουργίας του.

Αυτό για εμάς ήταν απαράδεκτο. Έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι ο Αχαιός θα πληρώνει τα μικρότερα τέλη στην Ελλάδα.

Με αυτή την βασική και αδιαπραγμάτευτη συμφωνία, που είχε διατρανωθεί με δηλώσεις όλων των πολιτικών της Αχαΐας, διεκδικήσαμε και καταφέραμε την πλήρη χρηματοδότηση του έργου.
Έτσι εκδόθηκε καταρχήν ΚΥΑ χρηματοδότησης του έργου ύψους 38 εκ € την 29/9/2009.

Ήταν ένα σημαντικό βήμα όχι όμως αυτό που ζητούσαμε. Την πλήρη χρηματοδότηση του έργου.

Με την συνεργασία όλων, και ιδιαίτερα του τότε Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Τάσου Αποστολόπουλου και του τότε Δημάρχου Πατρέων Ανδρέα Φούρα, σε κοινή σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταφέραμε την δέσμευση της πλήρους χρηματοδότησης του έργου, με την έκδοση της ΚΥΑ χρηματοδότησής του ύψους 60εκ. € την 6/9/2010.

Κάτι που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός της Χώρας Γιώργος Παπανδρέου κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Πάτρα στην προεκλογική εκδήλωση του συνδυασμού « Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» έχοντας δίπλα του τον σημερινό Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα.

Στο μεσοδιάστημα είχαμε ωριμάσει τις μελέτες για την ένταξη του έργου και την δημοπράτησή του σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Πάτρας.

Ως γνωστόν, το τελευταίο στάδιο, τα τεύχη δημοπράτησης δηλαδή, υπογράφησαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Πάτρας και στάλθηκαν για τελική έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αφού έκανε παρατηρήσεις, ζήτησε να ενσωματωθούν αυτές και να σταλούν πάλι για τελική έγκριση.

Λόγω της αλλαγής της ηγεσίας της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας, κρίθηκε σκόπιμο η περαιτέρω μελέτη των τευχών δημοπράτησης από την νέα Αρχή, και γι’ αυτό ζητήθηκε από τον ΦΟΔΣΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας, παράταση της προγραμματικής σύμβασης που είχε λήξει την 31/12/2010, έως 28/2/2011 προκειμένου να υπάρξει ο χρόνος για την ενημέρωσή των.

Έγιναν νέες παρατηρήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτρας, τις οποίες αποδέχθηκε ο ΦΟΔΣΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας και εν τέλει δόθηκε εντολή στους μελετητές, να τις προσαρμόσουν στα τεύχη και να σταλούν από τον Δήμο Πάτρας στο Υπουργείο για έγκριση
Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Πάτρας είχε συναφθεί την 20/5/2009, έληξε την 31/12/2010, και από τότε έχουν δοθεί δυο παρατάσεις έως 28/2/2011 και τέλος έως 28/3/2011 οι οποίες εξέπνευσαν χωρίς αποτέλεσμα.

Στο διάστημα αυτό, υπήρχαν δημοσιεύματα και δηλώσεις των νέων δημοτικών Αρχών, Πάτρας, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας που ζητούσαν την διευκόλυνση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, με την παραίτησή τους, προκειμένου να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης εκπρόσωποι των νέων Δημοτικών Αρχών.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στο τελευταίο συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ του 2010, και αφού αναφέραμε τα άρθρα του Καλλικράτη, που επιβάλλουν την παραμονή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ έως την δημιουργία του νέου φορέα σε επίπεδο περιφέρειας, αποφασίστηκε η παραμονή όλων των μελών, για την νομική κυρίως διευκόλυνση και διαφύλαξη της όλης διαδικασίας ωρίμανσης του έργου του εργοστασίου, έχοντας ως βασική αρχή οτι στα Διοικητικά Συμβούλια θα καλούνται οι νέοι Δήμαρχοι, και οι οποίοι θα αναλαμβάνουν όλες ανεξαιρέτως τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα χρειαστούν.
Μετά και την επίσημη πια, αποστολή επιστολών για διευκόλυνση με παραίτηση μελών του Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ από τον Δήμαρχο Πάτρας, αναγκάστηκα να ζητήσω συνάντηση μαζί του παρόντων των Δημάρχων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Στην συνάντηση αυτή αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, σε σχέση και μόνο με την κατασκευή του εργοστασίου, και σε σχέση με τα προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν ως προς την νομιμότητα της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, και πόσο αυτά θα δημιουργήσουν δυσκολίες στην όλη διαδικασία ωρίμανσής του, και κατασκευής του.

Αυτή η ευθύνη αναλήφθηκε ατομικά από τον Δήμαρχο της Πάτρας Γιάννη Δημαρά.

Μέσα όμως από την συνάντηση αυτή διεφάνη σαφέστατα και καταφανέστατα διάσταση απόψεων σε σχέση με το όλο έργο.

Και οι δυο βασικές αρχές της συμφωνίας όλων των πολιτικών στελεχών του Νομού (Αυτοδιοίκησης και Βουλευτών) των προηγούμενων χρόνων, που αποτέλεσαν και την αδιαπραγμάτευτη βάση συζήτησης για την κατασκευή του εργοστασίου, θεωρούνται ως διαπραγματεύσιμες και ανοικτές κυρίως από τον Δήμαρχο Πάτρας.

Πρώτον η πλήρης χρηματοδότηση θεωρείται ως μη ωφέλιμη, και δεύτερον δεν αποκλείονται μέθοδοι καύσης παραγόμενου προϊόντος στην περιοχή του τέως Δήμου Ωλενίας.

Αυτή η πλήρης διάσταση απόψεων, και η αλλαγή της πολιτικής που είχε συμφωνηθεί από όλους τα προηγούμενα χρόνια, με αναγκάζει να παραιτηθώ από την ευθύνη της Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, και να καλέσω και όλα τα μέλη του που τα προηγούμενα χρόνια είχαν συμφωνήσει στις προηγούμενες αρχές να πράξουν ομοίως.

Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσω να είμαι επικεφαλής σε ένα όργανο το οποίο καλείται από τις νέες Δημοτικές Αρχές, να πάρει αποφάσεις που είναι σε πλήρη διάσταση με την προηγούμενη πολιτική του.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας κατασκεύασε και λειτουργεί το ΧΥΤΑ Φλόκα, αποδέχθηκε, ωρίμασε, εξασφάλισε χρηματοδότηση και έφτασε λίγο πριν την δημοπράτηση, με ορίζοντα κατασκευής 2 χρόνων, το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων για όλη την Αχαΐα, αναλαμβάνοντας τεράστια ευθύνη για όλο το Νομό έχοντας εξασφαλίσει και την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις όμως απέναντί της, που για εμάς ήταν και θα παραμείνουν απαραβίαστες, και θα εργαστούμε πάνω σε αυτό.

Ελπίζουμε η συγκεκριμένη πολιτική βούληση για την επεξεργασία απορριμμάτων, όπως αυτή εκφράζεται και θα εκφραστεί και στο μέλλον από τις νέες Δημοτικές Αρχές να δημιουργήσει συνθήκες και έργα υποδομής, πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που προανέφερα (όπως ΧΥΤΑ Φλόκα), στα οποία όμως πρεσβεύουν σήμερα στο να τους δώσουν λύση στο οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους τόσα χρόνια συνέβαλαν στο να θέσουμε τις βάσεις, να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε σύγχρονα περιβαλλοντικά έργα υποδομής, έχοντας ως αρχές μας την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, με το οικονομικότερο κόστος. Μέσα από διαδικασίες πλήρους διαφάνειας, δημοκρατικής διαβούλευσης και σεβασμού του δημόσιου χρήματος.

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση των νέων Δημοτικών Αρχών να θέλουν να υλοποιήσουν την πολιτική τους, όπως και δικαίωμα και υποχρέωση αυτών που διαφωνούν να το καταθέτουν δημόσια και να παραιτούνται.

Θα ήθελα τελειώνοντας να αναφέρω καταθέτοντας την μικρή μου εμπειρία από την ωρίμανση τέτοιων έργων, ότι αν αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από την αρχή διαγράφοντας όλα τα προηγούμενα, κάνουμε τεράστιο λάθος.

Η πολιτική της μη συνέχειας των δράσεων που έχουν αναπτύξει οι προηγούμενοι, καταγράφεται δυστυχώς στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής και έχει συμβάλει τα μέγιστα στο να δημιουργηθούν τα σημερινά αδιέξοδα.

Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο ο χρόνος να μην επαρκεί μέσα σε μια ιδιαίτερη ανταγωνιστική διαδικασία για την ένταξη και υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων καθώς οι χρηματοδοτήσεις πια είναι ελάχιστες και οι εξασφαλισμένες δεν περιμένουν επ άπειρον.

Και αν για την Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο δεν υφίσταται πρόβλημα αφού λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Φλόκα, για την Πάτρα, την Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, υπάρχει έντονο πρόβλημα εφόσον δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, και η μόνη ασφαλής διέξοδος και οριστική λύση του προβλήματος, αποτελεί το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Εύχομαι ειλικρινά, ο απολογισμός των νέων αυτών πολιτικών των νέων Δημοτικών Αρχών να έχει ευμενέστερα αποτελέσματα για την ζωή του πολίτη της Πάτρας και της Αχαΐας, από τον απολογισμό ημών που λειτουργήσαμε αυτά τα χρόνια.

Θα είμαι ο τελευταίος που δεν θα επιδοκιμάσει αυτούς που θα τα καταφέρουν στην νέα πορεία που επιλέγουν, θα είμαι όμως παράλληλα και ο πρώτος που θα λυπηθεί αφάνταστα αν συμβεί το αντίθετο και χαθούν προσπάθειες πολλών χρόνων και πολλών ανθρώπων μέσα σε μια μέρα.

Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα
Ευχαριστώ
Γρηγόρης Αλεξόπουλος”

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements