Πάτρα: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

by sawamix

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 18 Μαϊου 2011 και ώρα 18:00 ε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

1. Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΠ (Εισηγητής: Ν. Κοντοές- Πρόεδρος Δ.Σ.).

2. Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ ΦΟΔΣΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας και Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος).

5. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ. Α.Ε. (Φορέας Υλοποίησης) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τη λειτουργία της Υπεραγοράς ΚΑΡΦΟΥΡ- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην Πάτρα (Εισηγήτρια: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

8. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) στο Ρίο Πατρών, Δήμου Πατρέων» (Εισηγήτρια: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

9. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος από γεωτρήσεις ΟΛΠΑ Α.Ε στο Νότιο Λιμένα Πατρών (Εισηγήτρια: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων» (Εισηγητής: Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

11. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κοπή αυτοφυούς βλάστησης και καταπολέμηση εντόμων Δασυλλίου και Δάσους Κεφαλοβρύσου» (Εισηγητής: Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων» (Εισηγητής: Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Κ. Γεωργίου).

13. Έγκριση ανάθεσης στην ΑΔΕΠ εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την διεκδίκηση και οργάνωση Μεγάλων Διοργανώσεων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Έγκριση ανάθεσης στην ΑΔΕΠ εκπόνησης Επιχειρησιακού σχεδίου, για την ανάπτυξη του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ και ΑΔΕΠ, για το νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό JESSICA (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ και ΑΔΕΠ, για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ και ΑΔΕΠ, για το Θαλάσσιο Μέτωπο (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΑΔΕΠ, για την Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΑΔΕΠ, για Εθελοντισμό & Νεολαία (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ και ΑΔΕΠ Α.Ε., για προστασία Παναχαϊκού Όρους (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ και ΑΔΕΠ, για την υλοποίηση Διαπολιτισμικών δράσεων –Μεταναστών (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

22. Απόσπαση Δημοτικών Αστυνομικών κατά την τουριστική περίοδο (Εισηγήτρια:Μ.Ανδρικοπούλου- Ρούβαλη – Αντ/ρχος).

23. Επικύρωση πρακτικών εξέτασης και παρακολούθησης των παραδοτέων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 και Α9, που υπέβαλλε ο ανάδοχος, στα πλαίσια του υποέργου 1 «Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου Πατρέων», του έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Πατρέων, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (αριθμ. σύμβασης 39763/29-12-2010) και παραλαβή της φάσης Α του παραπάνω υποέργου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημόσιου, φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την ενοικίαση χώρου εστίασης και αναψυχής, επί του ακινήτου (διατηρητέου κτιρίου- πρώην Αγορά Αργύρη) του Δήμου Πατρέων, ευρισκομένου στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Καψάλη (Εισηγητής: Α. Βανταράκης-Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Χ. Θεοδωρόπουλος).

25. Έγκριση: α) Ματαίωσης διάλυσης της Σύμβασης, β) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και γ) νέας προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Ρίου» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-πλακόστρωση δρόμου και κοινοχρήστου χώρου, στο Δ.Δ. Πιτίτσας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

27. Έγκριση 1ου και 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Κεντρικού Διαμερίσματος (2008) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Πίνδου στο Δ.Δ. Ρίου» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

29. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση οικοπέδου (πρώην Λυμπερόπουλου) Δ.Δ. Αραχωβιτίκων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

30. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών σε διάφορες περιοχές της πόλης» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση σε πεζόδρομο της οδού Καψάλη» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση οδών Δ.Δ. Μοίρα- Σούλι- Ελεκίστρα» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Κεντρικού Διαμερίσματος» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαρρύθμιση Παλαιού Δημοτικού Καταστήματος Μονοδενδρίου Δήμου Βραχναιϊκων, σε Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (πρώην Δήμου Βραχναιϊκων) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).
35. Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικών Δρόμων» (πρώην Δήμου Παραλίας) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Σταμόπουλος).

36. Ψήφιση πίστωσης 10.000€ για την κάλυψη δαπανών του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων (Εισηγητής: Α. Φίλιας- Αντ/ρχος).
37. Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 571.931,60€, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, έτους 2011 (Εισηγητής: Α. Φίλιας- Αντ/ρχος).
38. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός ακινήτου, για τη στέγαση του 51ου Νηπιαγωγείου Πατρών (Εισηγητής: Α. Φίλιας- Αντ/ρχος).

39. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου (πρώην δημοτικό Σχολείο) στον οικισμό Βαλατούνας, στον Εκπ/κό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Πετρωτού (Εισηγητής: Α. Φίλιας- Αντ/ρχος).

40. Έγκριση δαπάνης, για την ενημέρωση των δημοτών, σχετικά με την κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων στα διόδια Ρίου, για το θέμα της Ξερόλακκας (Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της και α.α.: Δ. Σπηλιοπούλου).

41. Ορισμός μελών Επιτροπής Ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

42. Συμμετοχή του Δήμου Πατρέων στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

43. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για τη σύσταση επιτροπής, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 2734/1999, για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήση οικήματος, για την άσκηση επαγγέλματος εκδιδομένου προσώπου επί αμοιβή (Εισηγητής: Α. Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Ν. Αλιβιζάτος).

44. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση επτά (7) καντινών (Εισηγητής: Α. Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Ν. Αλιβιζάτος).

45. Έγκριση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα κοινόχρηστα τμήματα εκτός προβολών στις πλατείες (Εισηγητής: Α. Σαμούρη- Αντ/ρχος, Αρμ. Δ/ντής: Ν. Αλιβιζάτος).

46. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της Δ/ντής: Π. Μεταξάς).

47. Μετάβαση των κ.κ. Αντιδημάρχων Ήρας Κουρή και Απόστολου Βανταράκη και του Δημοτικού Συμβούλου- Βοηθού Δημάρχου κ. Κων/νου Μπουρδούλη, στην Αθήνα, στις 3/5/2011 (Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της Δ/ντής: Π. Μεταξάς).

48. Μετάβαση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Απόστολου Βανταράκη στη Ρώμη και στο Παλέρμο από 11/5/2011 έως και 15/5/2011(Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της Δ/ντής: Π. Μεταξάς).

49. Μετάβαση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Απόστολου Βανταράκη στο Cotor του Μαυροβουνίου από 27/5/2011 έως και 29/5/2011 (Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της Δ/ντής: Π. Μεταξάς).

50. Καταβολή εξόδων κηδείας στην κα Σοφία Γεωργακοπούλου, σύζυγο του θανόντος δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Καραπατάκη του Λεωνίδα (Εισηγητές: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Αρμόδιος Δν/της Δ/ντής: Π. Μεταξάς).

51. Θέσεις Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (Εισηγητές: Α. Βαγενά Σαμούρη- Αντ/ρχος και Αρμόδιος Δ/ντής Ν. Αλιβιζάτος).

52. Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί του άκρου των πεζοδρομίων των οδών Παντοκράτορος αρ. 43, Αλεξίου Υψηλάντου αρ. 90-92 και Αγίου Διονυσίου αρ. 24 (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

53. Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί του άκρου του πεζοδρομίου της οδού Στρατοκλέους, στην διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 91, στο Ο.Τ 597 (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

54. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Φαναριωτών (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

55. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για υπηρεσιακό όχημα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, επί της οδού Ζαΐμη, αρ. 21 (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

56. Παραχώρηση γενικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί των οδών α) Παπαφλέσσα και β) Κορίνθου (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

57. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6t. και λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β. επί διαφόρων οδών της πόλεως (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

58. Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ: 1) Επί της οδού Ερμού, έναντι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας και 2) επί του αδιαμόρφωτου κοινόχρηστου χώρου (πλησίον της οδού Κολχίδος), έμπροσθεν του ΚΑΠΗ στην περιοχή Α. Ι. Πράτσικα (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

59. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Δασυλλίου αρ. 14 λόγω μετακίνησης ΑΜΕΑ (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

60. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ασθενοφόρου έμπροσθεν της Μαγνητικής Πατρών (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

61. Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί του άκρου των πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς της πόλης, έμπροσθεν τραπεζικών καταστημάτων (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

62. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Παξών (Εισηγήτριες: Λ. Καλεντζώτη- Αντ/ρχος, Αρμόδια Διευθύντρια: Ε. Αλεξοπούλου).

63. Έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», για συζήτηση του θέματος «της αποκατάστασης του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης».

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements