Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Παράταση της προσωρινής μερικής παρεμπόδισης της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, σε όλο το τμήμα της διασταύρωσή της με την οδό Κανελλοπούλου, για το χρονικό διάστημα από τις 10.5.2011 έως και τις 17.5.2011, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια της εργολαβίας «Ανακατασκευή οδού Ηρώων Πολυτεχνείου» του Δήμου Πατρέων.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α)Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων και στις δύο πλευρές της ανωτέρω οδού, στο υπόψη τμήμα της, όπου θα εκτελούνται εργασίες.

Β) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ. θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου ή εναλλάξ όταν το πλάτος δεν επαρκεί και για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Γ)Ολική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση εισόδου και εξόδου οχημάτων επί της παραλιακής οδού προς πλαζ που ευρίσκεται βορείως της οδού Κανελλοπούλου. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων προς και από την πλαζ θα γίνεται μέσω των οδών Κανελλοπούλου – Αθηνών (δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής) – νεοδιαμορφωμένης ανώνυμης οδού.

Δ)Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αώου, στη συμβολή της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών, προειδοποιητικών και πληροφοριακών πινακίδων, διαχωριστικών κ.λπ. στις κατάλληλες θέσεις.

2. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αρέθα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρισταινέτου και Πανουργιά, την Πέμπτη 12/5/2011 και ώρες 08.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Εργασίες Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης Αρκτικού και Κεντρικού Διαμερίσματος Πόλεως Πατρών-2010» της ΔΕΥΑΠ.

Τα αστικά λεωφορεία της γραμμής Νο 2 προς Πάτρα θα επιστρέφουν από την οδό Μειλίχου.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών και προειδοποιητικών πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις.

3.Η παράταση της προσωρινής διέλευσης οχημάτων επί του τμήματος του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αγ. Νικολάου, για το χρονικό διάστημα από τις 11.5.2011 έως και τις 11.6.2011, λόγω εργασιών εσωτερικής κατεδάφισης και επισκευής σε διατηρητέο κτίριο που ευρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου αρ. 76, βάσει της υπ’ αριθ. 338/6.5.2009 οικοδομικής αδείας της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρ/κής Αυτοδ/σης Αχαΐας.

Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών Ερμού – Ρ. Φεραίου.

Ο ανάδοχος και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούνται στην τήρηση των ειδικών όρων που ισχύουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 41/11.2.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

· Ωράριο εργασιών από 7:30 έως 14:30.

· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η κίνηση ερπυστριοφόρου μηχανήματος σε όλους τους οδούς της περιοχής του πεζόδρομου.

· Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες θα μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κ.λπ.)

· Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 μ. από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 μ. από την στάθμη τους οδού με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό.

· Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό.

· Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή, με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements