Πάτρα: Εκλογές για συνέδρους στην Δημοκρατική Συμμαχία Αχαΐας

by sawamix

Κατά τη συνάντηση των Ομάδων Πρωτοβουλιών Πάτρας και Αιγιάλειας της Δημοκρατικής Συμμαχίας, στα γραφεία του κινήματος στην Πάτρα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πορεία του κινήματος προς το Ιδρυτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί…

στην Αθήνα 27, 28 και 29 Μαΐου καθώς και η επικείμενη εκλογή συνέδρων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου στη τοπική οργάνωση.

Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων του κινήματος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2011 από τις 10:00 έως 18:00 στα γραφεία της Δημοκρατικής Συμμαχίας Κορίνθου 200 (1ος όροφος).

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία εκλογής και εκπροσώπησης στο συνέδριο έχουν όλα τα μέλη του κινήματος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ταμειακά ενήμεροι.

Ως μέλη θα μπορούν να εγγραφούν με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έως και την 11η Μαΐου 2011 και μόνο με το δικαίωμα του εκλέγειν κατά την ημέρα των εκλογών την 15η Μαΐου αυτοπροσώπως. Κατά το διάστημα μεταξύ 11 Μαΐου έως και 14 Μαΐου αιτήσεις εγγραφής μέλους δεν θα γίνονται δεκτές.

Κάθε μέλος του κινήματος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνου ψήφου.

Υποψηφιότητες για εκλογή συνέδρων θα μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως, από τα μέλη του κινήματος τα οποία είναι εγγεγραμμένα, ή θα εγγραφούν μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης. Καθώς και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του κινήματος http://www.dimsim.gr.

Οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και πρώην δήμαρχοι που είναι μέλη του κινήματος καθώς και τα μέλη τα οποία μετέχουν σε όργανα του κινήματος (διοικούσα επιτροπή, τομεάρχες, υπεύθυνοι τομέων) μετέχουν στο ιδρυτικό συνέδριο ως ex officio σύνεδροι. Επιπλέον ως ex officio, θα μετέχουν στο συνέδριο, όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, τα μέλη του κινήματος που έχουν εκλεγεί ως Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και εκλεγμένοι σε συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς, και αγροτικούς συλλόγους, όλων των βαθμίδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλώσουν την επιθυμία τους να μετέχουν στο συνέδριο μέχρι την 11η Μαΐου 2011.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements