Αρχίζει από σήμερα η Απογραφή Πληθυσμού και Ακινήτων

by sawamix

Αρχίζει από σήµερα η Γενική Απογραφή και οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν την κατοικία τους, την ηλικία, το επάγγελµα, ενώ θα καταγραφούν Ι.Χ., αυθαίρετα, θέσεις πάρκινγκ, αλλά και… καυστήρες…

Η ώρα της µέτρησης έφτασε! Με χρονική διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τα 25 λεπτά για κάθε συνέντευξη, αρχίζει από σήµερα η Γενική Απογραφή Πληθυσµού – Κατοικιών 2011, που θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου.

Οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν την κατοικία τους, τα άτοµα που διαµένουν, την ηλικία, το επάγγελµα, το επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και την κατάσταση απασχόλησής τους. ∆ιευκολύνσεις προβλέπονται και για την απογραφή µεταναστών, Ροµά και αστέγων. Από τη διαδικασία δεν θα εξαιρεθεί η καταγραφή αυτοκινήτων, αυθαίρετων κτισµάτων, ακόµα και θέσεων πάρκινγκ, αλλά και… καυστήρων.

«Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε για την απογραφή είναι να ανοίξετε την πόρτα στον απογραφέα που θα χτυπήσει το κουδούνι σας και να συνεργαστείτε µαζί του», ενηµερώνει από τον διαδικτυακό της τόπο (www.apografi2011.gr) η Ελληνική Στατιστική Αρχή και διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται η επίδειξη κανενός δηµοσίου εγγράφου, όπως ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας παραµονής ή ΑΦΜ.

Η απογραφή θα γίνει σε διάστηµα 15 ηµερών και σε περίπτωση που ο απογραφόµενος απουσιάζει από την οικία του ο απογραφέας θα αφήσει σηµείωµα µε τον αριθµό του τηλεφώνου του ώστε να οριστεί συνάντηση τις επόµενες µέρες. Μάλιστα, αρκεί µόνο ένα µέλος της οικογένειας για να δώσει τις πληροφορίες για κάθε σπίτι.

Η ταυτότητα του απογραφέα αποδεικνύεται από την κονκάρδα µε το ειδικό σήµα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που θα φοράει, όπου θα αναγράφεται το όνοµά του, καθώς και το όνοµα και ο αριθµός τηλεφώνου του επόπτη του.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, σκοπός της Γενικής Απογραφής είναι η συγκέντρωση δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της χώρας, απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασµό της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Αλλωστε, η απογραφή αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα πρώτα στοιχεία της απογραφής – που θα αφορούν στον πληθυσµό ανά κοινότητα και φύλο – θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο, ενώ τα τελικά αποτελέσµατα πρέπει να δηµοσιοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου του 2014.

Τι κυρώσεις θα υπάρξουν, όµως, σε όσους δεν δεχθούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία; Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο κ. Γεωργίου, ο Νόµος 3832/2010 προβλέπει για τη µη παροχή στοιχείων από φορείς ή αντιπροσώπους φορέων ή φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα επιβολής προστίµου από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

«Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν σκοπεύει να επικαλεσθεί τη σχετική διάταξη για να επιβάλει πρόστιµα σε ιδιώτες. Αντιθέτως, επαφίεται στο φιλότιµο και την υποχρέωση των κατοίκων να δώσουν έγκυρες πληροφορίες για την κατάρτιση αξιόπιστων στατιστικών για τη χώρα» λέει χαρακτηριστικά. ∆εν θα ισχύσει το ίδιο, ωστόσο, στην περίπτωση που δεν τηρηθεί από τους απογραφείς το απόρρητο των στοιχείων που θα συλλέξουν. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, η παραβίαση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό παράπτωµα και τα πρόστιµα που προβλέπονται κυµαίνονται από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ…
Το έτος κατασκευής και το εµβαδόν της κατοικίας τους θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ενώ ερωτήσεις θαγίνουν σχετικά και µε την ύδρευση, τη θέρµανση, τη µόνωση, την κύρια πηγή ενέργειας, τη διαχείριση απορριµµάτων, την προσβασιµότητα στο ∆ιαδίκτυο, τον αριθµό των αυτοκινήτων και τους χώρους στάθµευσης που διαθέτει το οίκηµα. Επίσης, θα απογραφούν και τα αυθαίρετα κτίσµατα, µε βάση τις δηλώσεις όσων κατοικούν σε αυτά, χωρίς νοµικές κυρώσεις ή οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Ειδικές προβλέψεις έχουν ληφθεί για τους µετανάστες, καθώς η απογραφή θα γίνει στη γλώσσα τους, παρουσία συνοδού, ο οποίος θα ανήκει στην κοινότητά τους. Ούτε εκείνοι θα χρειαστεί να προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία της νοµιµότητάς τους. Ανάλογες ρυθµίσεις ισχύουν και για τους Ροµά, καθώς και για τους αστέγους. Οι τελευταίοι, µάλιστα, θα προσεγγιστούν στα κέντρα σίτισης.

Μέσω ενηµερωτικού εντύπου του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ) που θα διανέµεται σε κάθε νοικοκυριό από τον απογραφέα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, αφού ενηµερωθούν, να δηλώσουν, εφόσον το επιθυµούν, την πρόθεσή τους να γίνουν δωρητές οργάνων. Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει και τη σχετική φόρµα δήλωσης δωρητή. Ο ενδιαφερόµενος, αφού τη συµπληρώσει, την αποστέλλει στον ΕΟΜ, µέσω ΕΛΤΑ, δωρεάν, χωρίς γραµµατόσηµο. Αντίστοιχα, θα λάβει ταχυδροµικά από τον ΕΟΜ τη σχετική Κάρτα ∆ωρητή Οργάνων.

Πηγή: tanea
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements