Πάτρα: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

by sawamix

Από τη διεύθυνση των παιδικών σταθμών του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2011 – 2012 θα υποβάλλονται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2011…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Αίτηση
• Βεβαίωση εργασίας μητέρας & επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων.
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο.
• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση εργασίας μητέρας & επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων.
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 Ν. 1599/86
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο.
• Aντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements