Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καρόλου

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) 11-15, λόγω τοποθέτησης κάδου μπαζών, για το χρονικό διάστημα από την 6/5/11 έως και την 9/5/11. Το σημείο ευρίσκεται μεταξύ των οδών Γαμβέτα και Αγ. Διονυσίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις.

Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος – κατασκευαστής θα ειδοποιεί τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (τηλ. 2610-966.284) προκειμένου να γίνεται έλεγχος τοποθέτησης των αναγκαίων πινακίδων σήμανσης.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements