Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κέντρο και Ζαρουχλέικα

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

-Η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της ανατολικής πλευράς της οδού Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σατωβριάνδου και 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου), λόγω επειγουσών εργασιών στο υπόγειο δίκτυο της ΔΕΗ, οι οποίες θα εκτελεστούν το Σάββατο 7-5-2011 καθώς και την Κυριακή 8-5-2011 και ώρες από 07:30 π.μ. – 21:00 μ.μ. πλην των ωρών κοινής ησυχίας.

Η παρεμπόδιση θα γίνεται σε πλάτος οδοστρώματος 3 μέτρων, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λ.π. επί του εναπομένοντος τμήματος της ανωτέρω οδού θα διεξάγεται κανονικά.

Τα οχήματα που θα κινούνται και θα σταθμεύουν περιοδικώς διακινώντας τα αναγκαία για το έργο επιμέρους υλικά στην ανωτέρω οδό είναι τα εξής: ΖΜΒ 7108, ΥΖΟ 2573, ΖΜΑ 6103, ΖΜΒ 7286, ΥΖΑ 4903, ΥΗΡ 6103, ΜΕ 87421, ΜΕ 89323, ΥΖΚ 7058.

-Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αγ. Ιωάννη Πράτσικα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρπενησιώτου και Ανθείας, λόγω επειγουσών εργασιών στο υπόγειο δίκτυο της ΔΕΗ, οι οποίες θα εκτελεστούν το Σάββατο 7-5-2011 καθώς και την Κυριακή 8-5-2011 και ώρες από 07:30 π.μ. – 21:00 μ.μ. πλην των ωρών κοινής ησυχίας.

Τα αστικά λεωφορεία της γραμμής Νο 3 από Πάτρα προς Ζαρουχλέικα θα διέρχονται μέσω των οδών Αγ. Ιωάννη Πράτσικα – Παπαναστασίου – Ευβοίας, ενώ από Ζαρουχλέικα προς Πάτρα θα διέρχονται μέσω των οδών Ανθείας – Νικηταρά – Αγ. Ιωάννη Πράτσικα.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λ.π. επί των οδών Καρπενησιώτου και Ανθείας θα διεξάγεται κανονικά. Τα οχήματα που θα κινούνται και θα σταθμεύουν περιοδικώς διακινώντας τα αναγκαία για το έργο επιμέρους υλικά στην ανωτέρω οδό είναι τα εξής: ΖΜΒ 7108, ΥΖΟ 2573, ΖΜΑ 6103, ΖΜΒ 7286, ΥΖΑ 4903, ΥΗΡ 6103, ΜΕ 87421, ΜΕ 89323, ΥΖΚ 7058.

-Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) 11-15, λόγω τοποθέτησης κάδου μπαζών, για το χρονικό διάστημα από την 6/5/11 έως και την 9/5/11. Το σημείο ευρίσκεται μεταξύ των οδών Γαμβέτα και Αγ. Διονυσίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις.

Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος – κατασκευαστής θα ειδοποιεί τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (τηλ. 2610-966.284) προκειμένου να γίνεται έλεγχος τοποθέτησης των αναγκαίων πινακίδων σήμανσης.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements