Αχαΐα: Εξώδικο 10 Αθλητικών Σωματείων κατά ΕΠΣΑ για παραχώρηση εκτάσεως στο Πετρωτό

by sawamix

Εξώδικο απέστειλαν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαϊας, την οποία κοινοποίησαν σε Γ.Γ.Α. και Κτηματική Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, 10 σωματεία της Αχαϊας, με αφορμή την επικείμενη…

υπογραφή σύμβασης με το σωματείο Παμπατραϊκός για την εκμίσθωση σε αυτό έκτασης εμβαδού 12 και πλέον στρεμμάτων, έκταση που έχει παραχωρηθεί στην ΕΠΣΑ από την ΚΕΔ και την ΓΓΑ.

Καλούν την ΕΠΣΑ να ζητήσει την έγκριση από την ΚΕΔ και την ΓΓΑ για την αλλαγή της χρήσης δεδομένου μάλιστα δε ότι είναι πολύ μακροχρόνια η σύμβαση αυτή, θα πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και όχι από το ΔΣ.

EΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των αθλητικών σωματείων με την επωνυμία
1. Α.Ε. ΠΑΤΡΑ
2. ΑΧΑΙΚΟΣ
3. ΔΙΑΣ
4.ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
5. ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ
6. ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
8. ΑΕ ΠΡΩΤΕΑΣ
9. ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
10. ΠΑΤΡΕΑΣ
που εδρεύουν στην Πάτρα και εκπροσωπούνται νόμιμα,

ΚΑΤΑ
Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά ήτοι Κοζιώρη Ιωάννη, Χριστόπουλου Οδυσσέα, Πλώτα Αθανασίου, Σταυρόπουλου Γεωργίου, Φλωράτου-Γασπαρινάτου Εμμυ, Βασιλάκη Σπύρου, Παπουτσάκη Θεοδώρου, Κυριτόπουλου Ιωάννη, .
Κοινοποιούμενη προς την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Είμεθα μέλη της ΕΠΣ Αχαΐας και έχουμε δικαίωμα εκ του Νόμου και του καταστατικού να λαμβάνουμε γνώση όλων των υποθέσεων της ΕΠΣΑ.

Πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται η υπογραφή σύμβασης με το σωματείο ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ για την εκμίσθωση σε αυτό έκτασης εμβαδού 12 και πλέον στρεμμάτων, έκταση που έχει παραχωρηθεί στην ΕΠΣΑ από την ΚΕΔ και την ΓΓΑ.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές έχει κατατεθεί την 18-4-2011 και σε ορθή επανάληψη την 19-4-2011 αίτηση στην Γραμματεία της ΕΠΣΑ, προκειμένου να μας χορηγηθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν την υπόθεση αυτή.

Μέχρι σήμερα 4-5-2011 και ώρα 11.00 δεν μας έχει παραδοθεί τίποτε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ποιος είναι ο λόγος αυτής της μυστικότητας.

Το αίτημα ήταν να μας παραδοθούν τα ακόλουθα έγγραφα :

1. Της προκήρυξης της μίσθωσης
2. των δημοσιεύσεων που έγιναν για την πρόσκληση υποψήφιων μισθωτών
3. τους υποψήφιους μισθωτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
4. της απόφασης του οργάνου της ΕΠΣΑ που εξέδωσε την σχετική απόφαση και τις συναφείς με το θέμα αυτό αποφάσεις.
5. των πρακτικών του ΔΣ με αριθμούς 35/11-7-2007, 36/20-8-2007, 43/17-3-2008, καθώς και κάθε άλλης συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το εν λόγω θέμα.
6. των συνθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΑ καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των μελών του ΔΣ της ΕΠΣΑ από το 2007 έως σήμερα.

Επειδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να μας τα παραδώσετε καταφύγαμε ήδη στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ από την οποία λάβαμε το με αριθμό 6719/5319/Φ. 312335/9-6-1999 έγγραφο της με το οποίο η ΚΕΔ παραχώρησε στην ΓΓΑ 78 στρέμματα από δημόσιο ακίνητο ΒΚ στο ΠΕΤΡΩΤΟ για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται επί λέξει « το ΥΠΠΟ-ΓΓΑ προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση είναι υποχρεωμένο να ειδοποιεί έγκαιρα την ΚΕΔ όταν παρίσταται ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε επισκευή, μετασκευή βελτίωση ή άλλη επέμβαση στο ακίνητο και να πραγματοποιεί αυτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα»

Επίσης καταφύγαμε στην ΓΓΑ από την οποία λάβαμε το με αριθμό 17615/12-10-1999 έγγραφο της με το οποίο η έκταση αυτή που έδωσε η ΚΕΔ στην ΓΓΑ, παραχωρείται στην ΕΠΣΑ για αόριστο χρονικό διάστημα.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται επί λέξει: «τα έργα θα κατασκευαστούν στον παραχωρούμενο χώρο θα γίνουν με δαπάνες της ΕΠΣΑ βάσει σχεδίων που θα συνταχτούν από την Δ/νση Μελετών της ΓΓΑ σε συνεργασία με την ΕΠΣΑ και θα περιλαμβάνουν πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, θα καλύπτουν τις ανάγκες εκτός του ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων ιδίως αθλημάτων σε χόρτο, μπέιζ- μπωλλ, σοφτ- μπωλλ, χόκεϋ κλπ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες η τις τοπικές ενώσεις.
Αυτονόητο είναι ότι η παραπάνω παραχώρηση γίνεται για την άσκηση από την ΕΠΣΑ μόνον αθλητικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο καταστατικό της.»

Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα δεν προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης του χώρου σε τρίτους και μάλιστα για την λειτουργία κυλικείων κλπ., παρά ταύτα όμως η ΕΠΣΑ προέβη σε προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την μίσθωση του χώρου αυτού.

Συνεπώς κατά την άποψη μας δεν είναι νόμιμη η προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογραφεί η πρόκειται να υπογραφεί για τον χώρο αυτόν.

Περαιτέρω όμως υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με αυτό το θέμα, τα οποία και προφορικά έχουν αναπτυχτεί ενώπιον σας, παρά ταύτα όμως δεν έχουν απαντηθεί.

1. Η προκήρυξη αυτή όλως περιέργως δημοσιεύτηκε μια και μόνη φορά στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ και ΣΗΜΕΡΙΝΗ την 15-8-2007!!!!!, έθετε δε προθεσμία υποβολής προτάσεων μόλις 10 ημέρες!!!

2. Πλειοδότησε το σωματείο ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ με το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένος το τότε μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΑ κ. Χρήστος Τσαρτόλιας !!!!!!.

3. Στο ανεπίσημο σχέδιο της σύμβασης που έλαβαν μέλη του ΔΣ της ΕΠΣΑ, σύμβαση η οποία πρόκειται να υπογραφεί με τον ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟ – αν αυτό είναι το τελικό κείμενο της σύμβασης – υπάρχουν όροι που είναι όλως ασύμφοροι για την ΕΠΣΑ.

• στην σύμβαση αυτή δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα με βάση το οποίο θα ορίζονται οι ακριβείς διαστάσεις της παραχωρούμενης έκτασης, μάλιστα είναι πρωτοφανές να αναφέρεται «όσης έκτασης και αν είναι»

• είναι ιδιαίτερα ασύμφορο να δεσμευθεί η ΕΠΣΑ για 9+9+7 έτη και ενδεχομένως και παραπάνω.

• είναι υπερβολικά χαμηλό το μίσθωμα των 1.000 € ανά μήνα, χωρίς αναπροσαρμογή μάλιστα για 6+3 έτη.

• είναι ασύμφορη αφενός, ασαφής αφετέρου η αύξηση ανά τριετία του μηνιαίου μισθώματος, ενώ όλες οι επαγγελματικές μισθώσεις έχουν ετήσια αναπροσαρμογή.

• δεν είναι συμφέρουσα ούτε νόμιμη, η δυνατότητα υπομίσθωσης τόσο των αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο και του κυλικείου και του περιβάλλοντα χώρου.

• δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της εγγύησης.

• δεν αναφέρεται ποια ακριβώς έργα θα γίνουν και προϋπολογισμός δαπανών.

• δεν είναι νόμιμο να δίνεται δικαίωμα υπομίσθωσης.

• Η ρήτρα «οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να υπομισθωθούν προς περαιτέρω επιχειρηματική εκμετάλλευση σε τρίτους, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΙ Η ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΟ ΕΙΤΕ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ»

Δηλ. αυτή η ρήτρα σημαίνει διαρκές δικαίωμα του μισθωτή, να μεταβιβάζει την εκμετάλλευση της επιχείρησης σε όποιον θέλει , χωρίς την έγκριση της ΕΠΣΑ, καρπούμενος τον αέρα της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί.

Με βάση όλες αυτές τις παρατηρήσεις και με βάση το γεγονός ότι αν υπογράψετε σύμβαση, αυτή πιθανόν να ακυρωθεί από την ΚΕΔ και την ΓΓΑ, τότε η ΕΠΣΑ ενδεχομένως να βρεθεί υπόλογη απέναντι στον ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟ για αποζημίωση του.

Πριν λοιπόν προβείτε σε υπογραφή της σύμβασης, σας καλούμε να ζητήσετε πρώτα από όλα την έγκριση από την ΚΕΔ και την ΓΓΑ για την αλλαγή της χρήσης που επιχειρείτε, δεδομένου μάλιστα δε ότι είναι πολύ μακροχρόνια η σύμβαση αυτή, θα πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και όχι από το ΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι επιθυμούμε βέβαια να αξιοποιηθεί η εν λόγω έκταση, αλλά να αξιοποιηθεί προς όφελος του συνόλου των σωματείων της περιοχής μας, που δεν έχουν χώρους προπόνησης, και όχι προς όφελος ενός και μόνο σωματείου.

Τέλος και στην περίπτωση που παρά τις ανωτέρω επισημάνσεις μας, προχωρήσετε στην υπογραφή της σύμβασης αυτής, να γνωρίζετε ότι εμείς και πολλά άλλα σωματεία που εντός των ημερών θα συνυπογράψουν την παρούσα θα καταφύγουμε σε κάθε δικαστική αρχή για την τήρηση της νομιμότητας.
Πάτρα 4-5-2011».

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements