Πάτρα: Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

by sawamix

Συνεδρίασε την Τετάρτη 27 Απριλίου στα γραφεία του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πάτρας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας της ΠΕΣΕΔΕ, όργανο θεσμοθετημένο με το άρθρο 12 του καταστατικού της…

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμμετείχαν οι Σύνδεσμοι Αιγιάλειας, Ηλείας, Μεσολογγίου- Ναυπάκτου και Πάτρας, και ασχολήθηκε, αφ’ ενός μεν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, αφ’ εταίρου δε με τις άμεσες ενέργειες που εκτιμήθηκε ότι πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Περιφέρειας, για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου, του υπό κατάθεση Νομοσχεδίου για τα Δημόσια Έργα και τον τρόπο δράσης για τη διεκδίκηση των οφειλομένων από το Δημόσιο.

Συντάχθηκε κείμενο με τις προτάσεις μας για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του Ν/Σ, το οποίο και προωθείται στους βουλευτές των Νομών, με απ’ ευθείας επαφές των προεδρείων των τοπικών Συλλόγων μαζί τους.

Επίσης στις επαφές μας με τους βουλευτές, τονίζουμε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε αδιέξοδο, λόγω της στάσης πληρωμών και της έλλειψης αντικειμένου εργασίας.

Κάποια ελάχιστα χρήματα που έφθασαν πριν το Πάσχα δεν ήταν δυνατό να καλύψουν ούτε το ΦΠΑ που ήδη έχουμε αποδώσει χωρίς ποτέ να τον έχουμε εισπράξει.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements