Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής Eurostar

by sawamix

Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας Eurostar η οποία θα τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση, αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)…

Η Eurostar τελούσε από τον περασμένο Φεβρουάριο, υπό καθεστώς δέσμευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων εξαιτίας των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ. Η εταιρεία δραστηριοποιούταν στον κλάδο ζημιών από το 1989 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.

Η ασφαλιστική είχε την υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση στην ΤτΕ σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίο. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβηση από το Φεβρουάριο του 2011 η Eurostar, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τα παραπάνω και έτσι η ΤτΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της αναστέλλεται και η υποχρέωση της ασφαλιστικής για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων παροχών. Επόπτρια ασφαλιστικής εκκαθάρισης διορίστηκε η δικηγόρος Αντιγόνη Βαφειάδου ενώ η ΤτΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων στην Eurostar.

Αποζημιώσεις μέσω φιλικού διακανονισμού
Όπως ανακοίνωσε η Διαχειριστική Επιτροπή της Συμφωνίας του Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από τροχαίο ατύχημα, στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη του οχήματός του στην Eurostar και εφόσον ευθύνεται για ατύχημα που έγινε μέχρι και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, τότε για το διακανονισμό αυτής της ζημιάς ο ανυπαίτιος οδηγός μπορεί να απευθύνεται στη δική του ασφαλιστική εταιρεία.

Πηγή: enet
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements