Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων εναλλάξ επί της ανατολικής και δυτικής πλευράς της οδού Αγ. Ανδρέου, στη διασταύρωσή της με την οδό Βότση, για την Τρίτη 3.5.2011 και την Τετάρτη 4.5.2011, λόγω εργασιών στα πλαίσια της εργολαβίας «Ανακατασκευή οδού Αγ. Ανδρέου» του Δήμου Πατρέων.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων επί της οδού Αγ. Ανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γούναρη και Παντανάσσης.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ. θα διεξάγεται από το εναπομένον, κάθε φορά, πλάτος της οδού Αγ. Ανδρέου, στο υπόψη τμήμα της. H ισχύς των παραπάνω, αρχίζει με την τοποθέτηση εκ μέρους του αναδόχου των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών και προειδοποιητικών πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις.

2. Η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, σε όλο το τμήμα της διασταύρωσή της με την οδό Κανελλοπούλου, για το χρονικό διάστημα από τις 3.5.2011 έως και τις 6.5.2011, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια της εργολαβίας «Ανακατασκευή οδού Ηρώων Πολυτεχνείου» του Δήμου Πατρέων.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

I. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων και στις δύο πλευρές της ανωτέρω οδού, στο υπόψη τμήμα της, όπου θα εκτελούνται εργασίες.

II. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ. θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου ή εναλλάξ όταν το πλάτος δεν επαρκεί και για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

III. Ολική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση εισόδου και εξόδου οχημάτων επί της παραλιακής οδού προς πλαζ που ευρίσκεται βορείως της οδού Κανελλοπούλου. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων προς και από την πλαζ θα γίνεται μέσω των οδών Κανελλοπούλου – Αθηνών (δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής) – νεοδιαμορφωμένης ανώνυμης οδού.

IV. Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αώου, στη συμβολή της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου. Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών, προειδοποιητικών και πληροφοριακών πινακίδων, διαχωριστικών κ.λπ. στις κατάλληλες θέσεις

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements