Πάτρα: Η απάντηση του ΟΛΠΑ για την ενοικίαση παραχωρημένου χώρου

by sawamix

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών σχετικά με τη μίσθωση χώρου που θα παραχωρηθεί στο Δήμο, για χρήση πάρκινγκ από πλευράς του οργανισμού, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σαν επιχείρηση Δημοσίου συμφέροντος αποσκοπεί να καταστεί ανταγωνιστική, πελατοκεντρική και μέσω των βελτιωμένων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων να συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία, τις ΜΜΕ, τις ποιοτικές λιμενικές υπηρεσίες, την απασχόληση και κυρίως στους πολίτες.

Η αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθεσίμων πόρων και της περιουσίας αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και επιτακτική ανάγκη όσο διαρκεί ο ανασχεδιασμός της εθνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας.Ο χώρος του parking Νταλικών είναι σήμερα χώρος καταυλισμού λαθρομεταναστών, ανεκμετάλλευτος ( όπως ήταν ο χώρος από Ιεροθέου έως Διακονιάρη τον οποίο ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καθάρισε και σύντομα θα δοθεί στους πολίτες) για τις λιμενικές μεταφορές και για το λόγο αυτό ανταποκριθήκαμε στη ζήτηση της αγοράς για συναφείς υπηρεσίες.

Έτσι το Δ.Σ. με την υπ αριθ.55/15-4-2011 απόφασή του, δρομολόγησε την ενοικίασή του και την παραγωγική του εκμετάλλευση για τις λιμενικές μεταφορές, ακολουθώντας την διαδικασία ανοικτής προκήρυξης.

Οι όποιες άλλες συσχετίσεις και παρερμηνείες της πολιτικής του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που είναι να γίνει το λιμάνι μας ανταγωνιστικό και φιλόξενο, ανήκουν σε αυτούς που ερμηνεύουν τα πάντα σύμφωνα με τους ποικίλους τους στόχους και όχι με τους στόχους της κοινωνίας, των πολιτών και της οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι μια εικόνα εγκατάλειψης στους χώρους του λιμανιού θα ήταν επιζήμια κυρίως για την πόλη σήμερα και στο μέλλον με οποιοδήποτε καθεστώς χρήσης και διαχείρισης»

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements