Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγ.Ανδρέου λόγω εργασιών

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. H προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων εναλλάξ επί της ανατολικής και δυτικής πλευράς της οδού Αγ. Ανδρέου, στη διασταύρωσή της με την οδό Βότση, για την Δευτέρα 2.5.2011 και την Τρίτη 3.5.2011, λόγω εργασιών στα πλαίσια της εργολαβίας «Ανακατασκευή οδού Αγ. Ανδρέου» του Δήμου Πατρέων. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων επί της οδού Αγ. Ανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γούναρη και Παντανάσσης.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ. θα διεξάγεται από το εναπομένον, κάθε φορά, πλάτος της οδού Αγ. Ανδρέου, στο υπόψη τμήμα της.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση εκ μέρους του αναδόχου των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών και προειδοποιητικών πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις.

2. H προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας επί της βόρειας πλευράς της οδού Γούναρη, σε μήκος -όσο η πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επί της υπόψη οδού , στη συμβολή της με την οδό Κορίνθου αρ. 327, την Παρασκευή 29/4/2011 και ώρες από 07:00-10:00 και 15:00-18:00 και το Σάββατο 30/4/2011 ώρες από 07:00-11:00 και 15:00-21:00, λόγω εγκατάστασης γερανοφόρου οχήματος για την αντικατάσταση υαλοπινάκων.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί της οδού Γούναρη, θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα της οδού, ενώ με ευθύνη του αναδόχου θα διασφαλισθεί η ασφάλεια των κινουμένων από την οδό Γούναρη προς την οδό Κορίνθου, μετά τον φωτεινό σηματοδότη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών και προειδοποιητικών πινακίδων και άλλων διαχωριστικών στις κατάλληλες θέσεις.
Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ανάδοχος – κατασκευαστής θα ειδοποιεί τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (τηλ. 2610.966-284) προκειμένου να γίνεται έλεγχος τοποθέτησης των αναγκαίων πινακίδων σήμανσης.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements