Πάτρα: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων της πόλης

by sawamix

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική περιφέρεια οι εφημερίες των τεσσάρων νοσοκομείων της Πάτρας. Με βάση της σχετική απόφαση και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-4-2005) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

2. Το Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις ».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ10Β/ΓΠ οικ. 23807/26-02-2010 απόφαση του ΥΥΚΑ (ΦΕΚ 70/26-02-2010) περί διορισμού του Διοικητή και των Υποδιοικητών της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε τις Εφημερίες για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Ο Αγ. Ανδρέας », το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών « Καραμανδάνειο » και το Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Ο Άγιος Λουκάς» ως εξής:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
• Όλες οι Κλινικές (Εργαστήρια και Τμήματα) καθώς και το Γναθοχειρουργικό Τμήμα θα εφημερεύουν κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και 1η, 3η και τυχόν 5η Κυριακή του μήνα.

• Η Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ Πατρών θα εφημερεύει κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και 1η, 3η και 5η Κυριακή του μήνα.

• Οι Κλινικές Ψυχιατρικής, Νευροχειρουργικής, Νευρολογικής, Δερματολογικής καθώς και τα Τμήματα Ρευματολογικού, Γαστρεντερολογικού και Ενδοκρινολογικού θα εφημερεύουν καθημερινά.

• Η Πνευμονολογική κλινική θα εφημερεύει κάθε Τρίτη, Πέμπτη και κάθε 1η, 3η και τυχόν 5η Κυριακή του μήνα.

• Η ΜΕΝΝ θα εφημερεύει κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και κάθε 1η, 3η και τυχόν 5η Κυριακή του μήνα.

2. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Ο Αγ. Ανδρέας »
• Όλες οι Κλινικές (Τμήματα και Εργαστήρια) θα εφημερεύουν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και 2η και 4η Κυριακή του Μήνα.

• Η Παθολογική κλινική θα εφημερεύει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή καθώς και κάθε 2η και 4η Κυριακή του μήνα.

o Η εφημερία για τα Παθολογικά περιστατικά κάθε Τετάρτη θα καλύπτεται από τους ιατρούς του ΠΓΝΠ στις εγκαταστάσεις της Νέας Πτέρυγας του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

o Η εφημερία για τα Παθολογικά περιστατικά κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα (άρα μία Δευτέρα το μήνα) προσωρινά θα καλύπτεται από τους ιατρούς του ΠΓΝΠ στις εγκαταστάσεις της Νέας Πτέρυγας του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

o Τη διαχείριση των ασθενών των ΤΕΠ, στο πλαίσιο εφημερίας της Παθολογικής στις εγκαταστάσεις της νέας πτέρυγας του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», θα έχει κάθε φορά η ομάδα που εφημερεύει. Το ίδιο ισχύει και για όσους ασθενείς εισαχθούν για νοσηλεία. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες θα καθοριστούν άμεσα από τους Διευθυντές των Παθολογικών Κλινικών του ΠΓΝ Πατρών και του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και θα κοινοποιηθούν στην 6η ΥΠΕ.

• Η Πλαστική Χειρουργική και το Οδοντιατρικό Τμήμα θα εφημερεύουν καθημερινά.
• Η ΜΕΝΝ θα εφημερεύει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή καθώς και 2η και 4η Κυριακή του μήνα.

3. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων « Καραμανδάνειο »
-Παθολογικός Τομέας:
• Η Παιδιατρική θα εφημερεύουν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και κάθε 2η και 4η Κυριακή του μήνα.

-Χειρουργικός Τομέας:
• Χειρουργικό Τμήμα – Ορθοπεδικό Τμήμα – Ω.Ρ.Λ. Τμήμα καθώς και ο Εργαστηριακός Τομέας που είναι υποστηρικτής των ως άνω ειδικοτήτων θα εφημερεύουν καθημερινά.

-Παιδοψυχιατρικός Τομέας:
• Θα εφημερεύει καθημερινά.

4. Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Ο Αγ. Λουκάς»
• Η Πνευμονολογική Κλινική θα εφημερεύει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο καθώς και κάθε 2η και 4η Κυριακή του μήνα.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements