Ξεμπλοκάρει η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

by sawamix

Τη δημιουργία πενταμελούς Γραφείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν μία σειρά από εκκρεμή θέματα, που αφορούν κυρίως την κατάσταση των υπαλλήλων τους…

κατά το πρώτο αυτό στάδιο λειτουργίας των νέων δομών, γνωστοποιεί με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται «ο μεταβατικός χαρακτήρας της εν λόγω ρύθμισης, δεδομένου ότι μετά την 1η Ιουλίου 2011, και οπωσδήποτε έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, θα πρέπει να συγκροτηθούν τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3528/2007.

Επίσης, κάνει γνωστό ότι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα καθοριστεί ο χρόνος, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για την εκλογή των αιρετών μελών των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων και των Σ.Ε.Π. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα… ξεμπλοκάρει και το ζήτημα της απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών στα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εξαιτίας της ανάμιξής τους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων (υπό την ιδιότητά τους τότε ως στελεχών της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα αυτό εκκρεμούσε επί μήνες, προκαλώντας σε μερίδα της κοινής γνώμης υποψίες απορίας “κουκουλώματος”, παρά τις επανειλημμένες και κατηγορηματικά διατυπωμένες θέσεις του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, Τάσου Αποστολόπουλου, περί πλήρους διαλεύκανσης όλων των σκοτεινών υποθέσεων, που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του.

Μάλιστα, κύκλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μόλις πριν από λίγα 24ωρα παραδέχονταν, σε συνομιλίες τους με το attacktv, ότι η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών προς τους προαναφερθέντες υπαλλήλους έχει όντως καθυστερήσει, απέδιδαν, ωστόσο, την καθυστέρηση αυτή στις παρενέργειες του ρευστού τοπίου που προκάλεσε η πρώτη περίοδος εφαρμογής του “Καλλικράτη”, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Τι προβλέπει το νέο καθεστώς
Όσον αφορά τώρα τις αλλαγές που επέρχονται πλέον, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στο πεδίο αρμοδιότητας των υπό σύσταση συμβουλίων εμπίπτει η εξέταση όλων των υπηρεσιακών και πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πλην της επιλογής προϊσταμένων.

Στη σύνθεση των συμβουλίων αυτών μετέχουν τρεις μόνιμοι υπάλληλοι και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων. Οι τρεις μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγονται μεταξύ των υπαλλήλων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης από τον οικείο Γενικό Γραμματέα.

Ως αιρετά μέλη θα μετέχουν οι δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας του ν. 2503/1997, που αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η θητεία των εν λόγω εκπροσώπων παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements