Πάτρα: Ημερίδα της ΑΔΕΠ Α.Ε. για τη χρηματοδότηση και Διαχείριση των περιοχών Νatura 2000, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

by sawamix

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των περιοχών Natura 2000 βρίσκονται στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώνει η ΑΔΕΠ Α.Ε. την Πέμπτη 14 Απριλίου στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό με θέμα “Χρηματοδοτήσεις και Διαχείριση των περιοχών Natura 2000”…

Το δίκτυο Natura 2000 έχει στόχο να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Σήμερα που έχει πλέον επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέτυχε τους στόχους της για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, είναι επιτακτική ανάγκη οι πολιτικές των επόμενων ετών να επικεντρώνονται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και στις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.

Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα εθνικά επιχειρησιακά αποτελούν προϋπόθεση επιτυχίας της εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών Natura 2000 και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες και πρακτικές που προωθούν τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών και θα αναδειχτούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων στο πλαίσιο των τρεχουσών πολιτικών χρηματοδοτήσεων.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Έργου SURF – Nature «Βιώσιμη Χρήση των Περιφερειακών Χρηματοδοτήσεων για τη φύση (Sustainable Use of Regional Funds for Nature)» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 14-04-2011
 «Χρηματοδοτήσεις και Διαχείριση
των περιοχών Natura 2000”
9:30   Έναρξη – Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Πατρέων
9:45   “Χρηματοδότηση της Διαχείρισης του Natura 2000 από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Προκλήσεις και Παραδείγματα” – Πήτερ  Τόρκλερ / WWF, Γερμανίας 
10:05 “Χρηματοδότηση του  Natura 2000: Ανάγκες,  ωφέλειες και μελλοντικές ευκαιρίες, Προοπτικές της ΕΕ”   Παπούλιας Φώτης /DG Environment, Directorate B: Nature, B3. Natura 2000 
10:25 “Χρηματοδότηση Έργων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” – Μαρία Αντωνέλλου / Ανθή Ζεμπερλίγκου / Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
10:45 “Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα”  Τζούλια Τζώρτζη / Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ, Δασολόγος, Αρχιτέκτονας Τοπίου, Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA), Διευθύντρια του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”.
11:05 Διάλειμμα – καφές
11:30 “SURF-NATURE Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Natura 2000” – Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος / Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας Α.Ε. (ΑΔΕΠ Α.Ε.) – Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης & Οικονομίας
11:45 “Η χρηματοδότηση του Natura 2000 στην Ελλάδα: Εμπειρίες και Προτάσεις” Ιόλη Χριστοπούλου / WWF, Ελλάς
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
12:10 “Η χρήση Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής Παναχαϊκό Όρος (Natura 2000)” Κων/νος Κωνσταντακόπουλος / Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας Α.Ε. (ΑΔΕΠ Α.Ε.) – Τμήμα Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης
12:30 “Σχεδιασμός, εκτέλεση και αξιολόγηση των προγραμμάτων LIFE- Nature του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ”  Δημήτρης Μαργαριτούλης  / Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ
12:50 “Το έργο Ripidurable – INTERREG IIIC SUDΧαράλαμπος Καρβέλης / Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπειρου – Αμβρακικού – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. )
13:10 Ερωτήσεις – Συζήτηση

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements