Πάτρα: Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Πραγματική και Λανθάνουσα εικόνα της πόλης» (τα ΠΛΗΝ και τα ΣΥΝ)

by sawamix

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας – «Διεθνές Πανόραμα» http://www.independent.gr και το Cineek magazine-διαδικτυακό περιοδικό για τον Εναλλακτικό πολιτισμό http://www.cineek.gr , στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Πανοράματος…

που θα διεξαχθεί από 1η και έως την 8η Οκτωβρίου του 2011 στην Πάτρα, διοργανώνει το 5ο διαγωνισμό φωτογραφίας που απευθύνεται στους πολίτες της Πάτρας.

Σας προσκαλούμε για μια κριτική φωτογραφική ματιά στη ζωή της πόλης μας. Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας είναι περισσότερο, ένα παιχνίδι παρατήρησης και έρευνας.

Σας προτείνουμε τη διαπραγμάτευση ενός θέματος μέσα από δύο φωτογραφίες που θα αποτυπώνουν δύο «όψεις» της πόλης μέσω μιας συμπληρωματικής αντίθεσης.

Η φωτογραφική καταγραφή μπορεί να λειτουργήσει ως μνήμη συναντήσεων, χειρονομιών, βηματισμών ανθρώπων, γεγονότων που κάποια χρονική στιγμή συνδέθηκαν θετικά ή αρνητικά μαζί μας.

Η φωτογραφημένη πραγματικότητα μπορεί να κρίνει, να αναδείξει ή να αποδοκιμάσει το αστικό τοπίο που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ως αμφίσημη κατάσταση. Κτίσματα, δρόμοι, τοπία της ζωής μας! Αποτυπώματα του σιωπηλού, του ταπεινού ή του κραυγαλέου! Του πραγματικού και του λανθάνοντος!

Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας απευθύνεται σε όλους τους Πατρινούς πολίτες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους την «Πραγματική και Λανθάνουσα εικόνα της πόλης» (τα Πλην και τα Συν) μέσα από την αστική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική διάστασή της.

Πάρτε την φωτογραφική σας μηχανή και κάντε ΚΛΙΚ, ψάχνοντας τα ΠΛΗΝ και της ΣΥΝ Πάτρας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του φωτογραφικού διαγωνισμού είναι:
1) Αθανασία Χριστοπούλου, Χημικός- συμμετοχές σε θεατρικά δρώμενα
2) Ευαγγελία Μαμίδη, Καλών Τεχνών
3) Βελεγράκη Αντωνία, Φιλόλογος – Αρχαιολόγος

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας που είναι πολίτης της Πάτρας, ανεξαρτήτου ηλικίας. (Εξαιρούνται τα μέλη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας)
2. Κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει με δύο (2) μόνο φωτογραφίες.
3. Τελευταία μέρα υποβολής συμμετοχών: 1 Ιουνίου 2011, η εμπρόθεσμη συμμετοχή βάσει ημερομηνίας αποστολής ταχυδρομείου.
4. Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται πρέπει να είναι αδημοσίευτες.
5. Οι φωτογραφίες δύναται να υποβάλλονται με ένα σύντομο τίτλο ή σχόλιο
6. Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν: Ηλεκτρονικά, αποθηκευμένα σε ένα CD/DVD, σε μορφή Jpeg και το μέγεθός τους δεν θα υπερβαίνει τα 3 Mbyte
7. Σε περίπτωση που επιλεγούν για την έκθεση, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα τυπώσει τις φωτογραφίες του με δικά του έξοδα σε φωτογραφικό χαρτί 20Χ30cm με kappa-mount πάχους 10mm, ώστε να μπορούν να εκτεθούν.
8) Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη που είναι στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ http://www.independent.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ
Οι φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή, τίτλος/σύντομο σχόλιο, το βιογραφικό σημείωμα (με το προσωπικό e-mail και τηλέφωνο του συμμετέχοντα) ένα συνοδευτικό κείμενο (περιγραφή έργου). Πληροφορίες τηλ.-fax. 2610 426779 e-mail: festival@independent.gr

να παραδοθούν σε cd-rom (μαζί με την αίτηση) στη διεύθυνση
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Πολιτισμού της Πάτρας
«Διεθνές Πανόραμα»
(για το διαγωνισμό φωτογραφίας)
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 10α
26441 Πάτρα

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Οι φωτογραφίες που θα επιλεχτούν θα τυγχάνουν βράβευση σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής και τους γενικούς όρους.
Έκθεση των βραβευμένων και διακεκριμένων φωτογραφιών στη gallery του πολυχώρου IDEAL από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2011, ενώ στη συνέχεια θα αποτελέσουν κινητή έκθεση που θα παρουσιαστεί σε τουλάχιστον 38 πόλεις της Ελλάδας.
Τα βραβεία θα δοθούν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 20.30, ημέρα λήξης και απονομής του κινηματογραφικού φεστιβάλ. Αναμνηστικά συμμετοχής θα δοθούν σε όλους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Μετά το πέρας της επιλογής θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας (http://www.independent.gr ).
2. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν πως επιτρέπουν να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες τους άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή αμοιβής, υπό τον όρο της αναφοράς του ονόματός τους.
3. Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της διαδικασίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό η συμμετοχή σε αυτόν δεν θα είναι πλέον δυνατή και τυχόν μεταγενέστερες συμμετοχές δεν θα επάγονται κανένα αποτέλεσμα και δεν θα γίνονται δεκτές.
4. Σε καμία περίπτωση το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό.
5. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 8 Οκτωβρίου του 2011 και οι βραβευμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν στους χώρους του Κινηματογράφου IDEAL.
6. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού, να τον αναβάλλουν ή ακόμα και να τον ματαιώσουν εάν οι συμμετοχές δεν θεωρηθούν επαρκείς ή το επίπεδό τους δεν κριθεί ικανοποιητικό.
7. Σημειώνεται πως η συμμετοχή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κοινώς αποδεκτά ήθη και την ελληνική νομοθεσία κι έτσι η Κριτική Επιτροπή και οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής μιας τέτοιας φωτογραφίας και την ακύρωση της συμμετοχής.
8. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του Διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου από την κρίση.
9. Προθεσμία λήξης παράδοσης τυπωμάτων είναι η 10η Σεπτεμβρίου
10. Να σημειωθεί ότι η απουσία της αίτησης συμμετοχής θα σημαίνει ακύρωση της συμμετοχής σας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κάθε διαγωνιζόμενος παρέχει την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν στο μέτρο και το βαθμό που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Για Οργανωτική Επιτροπή
οι υπεύθυνες για τον διαγωνισμό φωτογραφίας
Καρέλη Αγγελική, Πολυκανδριώτη Ισμήνη

Το “Διεθνές Πανόραμα Ανεξαρτήτων Δημιουργών Φιλμ και Βίντεο –“Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Πάτρας” και  –International Panorama for Independent Filmakers- International Film Festival of Patras city και κάθε φράση- συνδυασμός που περιέχει τις ανωτέρω λέξεις είναι κατοχυρωμένο όνομα στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνές Πανόραμα Ανεξαρτήτων Δημιουργών» και κανείς άλλος δεν δικαιούται να το χρησιμοποιεί. σύμφωνα με το Ν. 2121 του ’93.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements