Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

by sawamix

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γίνονται γνωστές οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Σαχτούρη, έμπροσθεν διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σαχτούρη 20-22, σε μήκος όσο η πρόσοψη του κτιρίου, περίπου 16,00μ., για το χρονικό διάστημα από την 1/4/2011 έως και την 30/4/2011, για διευκόλυνση οικοδομικών εργασιών.

Η θέση ευρίσκεται μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών πινακίδων Ρ-39, σε απόσταση 16,00μ., στις κατάλληλες θέσεις.

2. Προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της δυτικής πλευράς της οδού Κορίνθου.
Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της δυτικής πλευράς της οδού Κορίνθου, έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού Κορίνθου 314-316, (εντός της διαμορφωμένης εσοχής του πεζοδρομίου), λόγω τοποθέτησης κάδου μπαζών από 15:00μ.μ. την 9/4/11 έως και την 11/4/11.

Το σημείο ευρίσκεται μεταξύ της οδού Καλαμογδάρτη και της πλατείας Τριών Ναυάρχων.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements